BoerVeilig
 

Aftrap project 'Mestgassen: een onzichtbare vijand'

Op woensdag 29 maart zijn I-VEE en BoerVeilig officieel afgetrapt met het project ‘Mestgassen: een onzichtbare vijand’. De deelnemende melkveehouders waren te gast bij Schep Holsteins te Bergambacht. Er werd kennisgemaakt, de ervaringen rondom mestgassen werden uitgewisseld en een rondje door de stal kon uiteraard ook niet ontbreken.

In de vergaderruimte behorend bij het bedrijf, trapte Colinda van Rees (LTO Nederland) af met een introductie over het project. De gevaren van mestgassen worden onderschat, te hoge concentraties zijn vaak niet waarneembaar. Gemiddeld vallen er drie doden per jaar door mestgassen. Het doel van dit project is bestaande informatie bundelen, nieuwe informatie verzamelen d.m.v. metingen op 12 melkveebedrijven en praktische handvatten formuleren om uiteindelijk te kunnen communiceren naar alle melkveehouders.

Vervolgens was het woord aan Gert-Jan Monteny. Hij heeft de aanwezigen meegenomen in de vier belangrijkste mestgassen: Diwaterstofsulfide (H2S), Methaan (CH4), Ammoniak (NH3) en Kooldioxide (CO2). Gert-Jan heeft eerder onderzoek gedaan naar de concentraties van deze gassen bij verschillende vloertypen. De risico’s met mestgassen zijn niet direct te relateren aan het type stalvloer, maar hangen vooral af van andere variabelen, zoals mestkorst, schuimvorming, mixen of de aanwezigheid van een ontstekingsbron.

Ook Jetty Middelkoop, adviseur gevaarlijke stoffen brandweer Amsterdam-Amstelland, was aanwezig om enkele praktijkvoorbeelden met de groep te delen. Zo heeft ze nauw contact gehad met de betrokkenen van de stalexplosie in Maarsbergen en het dodelijke ongeval in Makkinga. Jetty geeft aan dat de kans op een explosie bij een dichte vloer kleiner is, maar als er iets gebeurt het effect wel veel groter is. Bij alle werkzaamheden in de stal is van belang: blijf ventileren!

Na een mooie sparsessie met de aanwezige melkveehouders werden de benen gestrekt en was het tijd voor een ronde op het bedrijf. Gert-Jan Monteny en Eric van den Hengel demonstreerden het gebruik van de gasmeter. Het komende jaar zullen de 12 deelnemende melkveehouders iedere twee maanden zelf metingen gaan uitvoeren in hun eigen. Met deze data hopen we weer meer inzicht te krijgen in de concentraties mestgassen bij verschillende vloertypen op verschillende grondsoorten. De ochtend werd afgesloten met een lunch.

Het projectteam kijkt uit naar een mooie samenwerking met de 12 melkveehouders en hoopt de komende twee jaar op veel kennisuitwisseling rondom mestgassen. Want er is nog veel onbekend én veel te leren over dit onderwerp!Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van ZuivelNL. Houd www.boerveilig.com/mestgassen in de gaten voor updates over dit project.